Pomoć pri izradi vrsta radova kako slijedi:

– seminarski rad
– završni i diplomski rad
– specijalistički rad
– eseji
– kritički prikazi / osvrti
– poslovni planovi
– planovi za samozapošljavanje
– studije slučaja (Case Study)
– EU i ostali projekti
– izrada koncepta (strukture) sadržaja
– razna istraživanja
– SWOT analize
– TOWS matrice
– PESTLE analize
– analiza financijskih izvještaja

Visokokvalitetna i pouzdana pomoć pri izradi svih gore navedenih radova, s naše strane se podrzumijeva diskrecija i izrada rada po uputama klijenta pri čemu se poštuju svi dogovori vezani za izradu rada. Posebnu pažnju pridajemo citiranju, fusnotama i stručnim proučavanjem literature.