Tema završnog ili diplomskog rada

Kako bi ispravno napravili odabite teme za završni ili diplomski rad potrebno je pratiti korake kako slijedi Temu završnog ili diplomskog rada odabiru nastavnici, studenti ili učenici. Pod nastavnike se podrazumijeva da su isti mentori koji će ukoliko sami odlučite...