Završni rad, diplomski rad, seminarski rad i ostali radovi

Sve vrste savjetovanja u svezi  pronalazaka literature, izrade nacrta sa prijedlogom sadržajne strukture, metodologije, istraživačkog dijela, rasprave, zaključka. POTPUNA PODRŠKA OD POČETKA DO KRAJA PROCESA UZ MAKSIMALNU DISKRECIJU…

Izrada grafikona, tablica, stilska dorada rada…
Nakon dostave elemenata putem maila (vrsta rada i nakon koliko godine studija, naziv teme, broj stranica, rok predaje i  upute), prema preferenciji klijenta, dogovaraju se detalji oko tražene usluge (e-mail) te se nakon dogovorenih svih detalja, šalje ponuda s svim potrebitim podacima o registriranoj djelatnosti koja će obaviti traženu uslugu, opisom traženih usluga, rokom isporuke, cijeni, podacima za uplatu.

Pišemo sljedeće vrste radova:

 Znanstveni rad

 Statistički rad

 Specijalistički rad

 Poslovni radovi / Poslovni zadaci (taskovi)

 Maturalni rad

 Doktorska disertacija

 Case study (studija slučaja)

 Seminarski rad

 Magistarski rad

 Završni rad

 Diplomski rad

Za sve upite nas možete kontaktirati putem poveznice https://pisanje-radova.com/kontakt/

 

Ključne riječi:

Znanstveni rad, Statistički rad, Specijalistički rad, Poslovni radovi / Poslovni zadaci (taskovi), Maturalni rad,

Doktorska disertacija, Case study (studija slučaja), Seminarski rad, Magistarski rad, Završni rad, Diplomski rad