Kontaktirati nas možete putem e-maila intelektualne.usluge.hr@gmail.com